Privacyverklaring – 8 september 2023

Nicky’s Hairdesign hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
We doen er dan ook alles aan uw privacy te waarborgen en gaan hier daarom zorgvuldig mee om.
In deze privacyverklaring leest u o.a. met welke doelstelling we welke gegevens van u verzamelen.

Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring vragen heeft, dan kan dat via ons bekende telefoonnummer: 06-15521189 of per mail: info@nickyshairdesign.nl

Bedrijfsgegevens:
Nicky’s Hairdesign
Eigenaar: Nicky Vennix
Deken Cauthalsstraat 17
5081 JM Hilvarenbeek
06-15521189
info@nickyshairdesign.nl
KVK: 64075931

Privacy van uw persoonsgegevens
Nicky’s Hairdesign verzamelt de volgende persoonsgegevens van u:
Voornaam-tussenvoegsel-achternaam
Straat-huisnummer-toevoegsel
postcode-woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres (alleen na een bestelling in de webshop)

Bovengenoemde persoonsgegevens worden uitsluitend door u als klant aangeleverd.
Deze gegevens worden opgeslagen in ons website systeem, nadat u een order heeft geplaatst in onze webshop.
Ook wordt uw naam bewaard in de (papieren)agenda bij het boeken van een afspraak in onze salon, wordt deze genoteerd op de digitale kassabon als referentie en hebben wij uw bovengenoemde gegevens op schrift.

Het doel het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is:
– Om een afspraak in te plannen/wijzigen.
– Onze afspraak na te kunnen komen.
– Een kassabon aan te maken en te verwerken.
– Producten voor u te bestellen.
– Uw bestelling te kunnen afhandelen
– Te voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen.
– Promotie (foto’s op website/facebook:)
– Uw afspraakkaart bij te houden.

Uw gegevens worden 7 jaar bewaard i.v.m. de fiscale bewaarplicht.
Hierbij gaat het om uw NAW-gegevens en welke behandelingen u geboekt heeft.
Na 7 jaar worden uw gegevens over dat kalenderjaar allemaal zorgvuldig gewist.

Bescherming van uw gegevens
Nicky’s Hairdesign heeft passende, technische maatregelen getroffen betreft het beschermen van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan wachtwoorden en het versleutelen van alle gegevens.
Wij streven ernaar dat deze maatregelen voldoen aan artikel 32 van de AVG.

Indien u ons social media account bezoekt, valt uw bezoek onder het privacybeleid van het desbetreffende platform.
Dit geldt ook voor het gebruik van het pinapparaat. Nicky’s Hairdesign krijgt géén bankgegevens van u in handen door het gebruik van het pinapparaat.
Mocht u een handmatige overboeking doen, dan worden uw bankgegevens niet opgeslagen door Nicky’s Hairdesign.

Al uw gegevens worden alleen in Nederland opgeslagen.

Het delen van gegevens
U NAW-gegevens worden niet gedeeld met derden.
Nicky’s Hairdesign mag uw foto’s plaatsen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit schriftelijk via info@nickyshairdesign.nl aangeven.
Foto’s waarbij het gelaat niet zichtbaar is, mogen zoals gewoonlijk altijd geplaatst worden.

Inzage
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.