Privacyverklaring 24 mei 2018

Nicky’s Hairdesign hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
We doen er dan ook alles aan uw privacy te waarborgen en gaan hier daarom zorgvuldig mee om.
In deze privacyverklaring leest u o.a. met welke doelstelling we welke gegevens van u verzamelen.

Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring vragen heeft, dan kan dat via ons bekende telefoonnummer: 06-15521189 of per mail: nickyshairdesign@outlook.com

Bedrijfsgegevens:
Nicky’s Hairdesign
Eigenaar: Nicky Vennix
Glennstraat 16
5081 TK Hilvarenbeek
06-15521189
nickyshairdesign@outlook.com
KVK: 64075931

Privacy van uw persoonsgegevens
Nicky’s Hairdesign verzamelt de volgende persoonsgegevens van u:
Voornaam-tussenvoegsel-achternaam
Straat-huisnummer-toevoegsel
postcode-woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres (alleen via contactformulier website)

Bovengenoemde persoonsgegevens worden uitsluitend door u als klant aangeleverd.
Deze gegevens worden opgeslagen in onze mobiele telefoon.
Ook wordt uw naam bewaard in de (papieren)agenda bij het boeken van een afspraak, wordt deze genoteerd op de digitale kassabon als referentie en hebben wij uw bovengenoemde gegevens op schrift.

Het doel het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is:
– Om een afspraak in te plannen/wijzigen.
– Onze afspraak na te kunnen komen.
– Een kassabon aan te maken en te verwerken.
– Producten voor u te bestellen.
– Te voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen.
– Promotie (foto’s op website/facebook:)
– Uw afspraakkaart bij te houden.

Uw gegevens worden 7 jaar bewaard i.v.m. de fiscale bewaarplicht.
Hierbij gaat het om uw NAW-gegevens en welke behandelingen u geboekt heeft.
Na 7 jaar worden uw gegevens over dat kalenderjaar allemaal zorgvuldig gewist.

Bescherming van uw gegevens
De website plaatst géén cookies op uw computer. Ook zenden we géén nieuwsbrief rond.
Wel beschikt de website over een contactformulier. Deze komt via de e-mail van Nicky’s Hairdesign binnen.
Nicky’s Hairdesign heeft passende, technische maatregelen getroffen betreft het beschermen van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan wachtwoorden en het versleutelen van alle gegevens.
Wij streven ernaar dat deze maatregelen voldoen aan artikel 32 van de AVG.

Indien u ons social media account bezoekt, valt uw bezoek onder het privacybeleid van het desbetreffende platform.
Dit geldt ook voor het gebruik van het pinapparaat. Nicky’s Hairdesign krijgt géén bankgegevens van u in handen door het gebruik van het pinapparaat.
Mocht u een handmatige overboeking doen, dan worden uw bankgegevens niet opgeslagen door Nicky’s Hairdesign.

Al uw gegevens worden alleen in Nederland opgeslagen.

Het delen van gegevens
U NAW-gegevens worden niet gedeeld met derden.
Nicky’s Hairdesign mag uw foto’s plaatsen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit schriftelijk via nickyshairdesign@outlook.com aangeven.
Foto’s waarbij het gelaat niet zichtbaar is, mogen zoals gewoonlijk altijd geplaats worden.

Inzage
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.